wat is reiki?

Bij Reiki wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters, te weten rei ('geest' of 'ziel') en 気 ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van reiki is 'universele levensenergie', of simpelweg 'het leven', 'de wereld'. Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.

Werking
Bij een reikibehandeling treedt de de reikibeoefenaar als intermediair op, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Deze energie vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op energiebanen. Het doorgeven van deze energie vindt plaats door zowel directe handoplegging als op afstand. Dit doorgeven van energie kan een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het heeft een alomvattende harmoniserende uitwerking op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden.

Reiki toegepast in combinatie met een voetmassage
Reiki is dus de energie, die we allemaal in ons lichaam hebben en die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt bij acupunctuur. Die energie loopt door zogenaamde meridianen, die je kunt zien als energiekanalen. Bij mensen waarbij de energiekanalen geopend zijn, stroomt de energie uit de handen. Bij het toepassen van Reiki tijdens een voetmassage geeft de gever de energie door aan de ontvanger. De gever dient daarbij alleen als een zgn. 'doorgeefluik'. De gever geeft dus niet zijn eigen energie aan de ontvanger. Reiki is dus een vorm van direkte energie overdracht naar anderen.