historie

Mikao Usui's ideaal was dat alle armen en gebrekkigen door middel van Reiki zouden genezen, waardoor zij voortaan in hun eigen onderhoud konden voorzien en een menswaardiger leven konden leiden. Dit lukte hem wonderwel goed, hij hielp zeer veel mensen. Een aantal jaren later echter zag hij mensen op straat, die hij jaren eerder al behandeld had. Hij sprak met deze mensen en vroeg ze vooral waarom ze weer teruggevallen waren in hun oude leefpatroon. Hun antwoord verbijsterde hem: ze vonden het zo moeilijk. In het begin ging alles goed; ze hadden een baan, een huis en vaak zelfs een partner. Maar het leven was wel zwaar. Elke dag werken, huur betalen, schoolgeld, etc. Men vroeg zich af of hij wel wist hoe zwaar het leven was. Nu hadden ze die problemen niet meer. Ze bedelden, hadden geen huis enze waren weer vrij van al die lasten...

Usui heeft op dat moment ontdekt dat Reiki alleen voor je werkt als je er iets voor wilt laten en hij heeft toen een van de moeilijkste beslissingen genomen in zijn leven. Hij wist nu dat ware genezing van binnen kwam. Je moest eerst willen, echt willen. Vanaf dat moment vroeg hij geld of een andere gelijkwaardige energie-uitwisseling voor zijn behandelingen en cursussen.

Chujiro Hayashi
Chujiro Hayashi was de meest ijverige en getalenteerde student van Usui. Dit was dan ook de man die hij uitkoos om de praktijk over te nemen toen hij in 1926 overleed. Chujiro Hayashi begon een kliniek en leidde een groot aantal therapeuten op. Zijn kliniek groeide uit tot een van de meest vooraanstaande in Tokio. In 1935 bezocht een vrouw in zijn kliniek, van wie niemand vermoedde welke taak zij toebedeeld zou krijgen.

Hawayo Takata
Hawayo Takata is geboren op Hawaï. Zij leidde een gewoon bestaan tot haar man in 1930 stierf. Vanaf dat moment veranderde haar leven drastisch. Zij moest alleen voor het gezin zorgen en ze werd ziek. In 1935 besloot zij een ziekenhuis in Japan te bezoeken. Ze kwam terecht in een klein particulier ziekenhuis in Tokio. Het daar verrichte onderzoek bracht onder andere galstenen en een tumor aan het licht. Vlak voor de operatie had Hawayo Takata een gevoel van 'dit hoeft niet'. Zij verzamelde al haar moed en vroeg aan een van de medewerkers of er geen andere manier was om haar te behandelen. Deze vertelde haar over een kliniek waarbij patiënten zonder chirurgie werden behandeld. Nog diezelfde dag meldde zij in de Reiki kliniek van dr. Chujiro Hayashi.

Ze werd dagelijks door meerdere Reiki-therapeuten tegelijk behandeld. Wat haar opviel was dat iedereen dezelfde diagnose stelde zonder ook maar iets te meten en dat ze allemaal van die ongelooflijk warme handen hadden. Naarmate de behandelingen vorderden werd haar interesse steeds groter en tegen de tijd dat zij genezen was vroeg zij of zij dit ook mocht leren. Dit werd niet gestimuleerd omdat alle behandelaars Japanners waren en Reiki was het geheim van Japan. Toch heeft Dr. Hayashi besloten om een uitzondering te maken. Hawayo Takata heeft een periode op de kliniek van dr. Hayashi gewerkt om ervaring op te doen, later heeft hij haar zelfs toegestaan de tweede graad te volgen. Uiteindelijk heeft zij zich weer gevestigd op Hawaï en opende daar haar Reiki-praktijk. In 1938 werd Hawayo Takata Reiki Master. Twee jaar later, in 1940, nodigde Dr. Hayashi haar uit voor een bezoek in Japan. Zijn einde naderde en hij had, in overleg met zijn familie, besloten dat Hawayo Takata zijn opvolgster werd.

Takata heeft Reiki verspreid over alle continenten. In het laatste deel van haar leven heeft zij 22 Reiki Masters opgeleid. Op dit moment zijn er ongeveer duizend traditioneel opgeleide Reiki Masters over de hele wereld. In 1985 is Reiki in Nederland geïntroduceerd.