de diabetische voet

Bij de behandeling van de diabetische voet worden dezelfde handelingen verricht als bij de standaard voetbehandeling. Naast de standaard voetbehandeling bestaat de behandeling van de diabetisch voet echter ook uit een drietal testen die onder anderen iets zeggen over het oppervlaktegevoel en het diepere gevoel van uw voeten. Deze testen zijn belangrijk omdat de gevoelloosheid van de voeten de oorzaak van ernstige complicaties kunnen zijn.

Een voorwaarde voor de behandeling van de diabetische voet is echter wel dat er bij de controle die voorafgaat aan de behandeling geen complicaties worden geconstateerd. U kunt hierbij denken aan een wondje aan uw voet zonder dit zelf te weten. Dit komt doordat diabetische patiënten een verminderd gevoel in hun voeten kunnen hebben en dus de pijn van een wondje niet direct voelen. Wondjes ontstaan met name aan de onderkant van de voet, of bijvoorbeeld bij een nagel die begint in te groeien. De constatering van een wondje of een ingegroeide nagel zal gevolgen hebben voor de behandeling. Een ingegroeide nagel mag ik namelijk niet behandelen, een ingroeiende nagel wel.

Test met het Monofilament
Met een Monofilament wordt de oppervlakkige gevoeligheid van de voeten getest. Deze zelfde test wordt ook door artsen, podotherapeuten en diabetesverpleegkundigen uitgevoerd. Het voordeel van het uitvoeren van de test door de pedicure zit hem in de frequentie. Bij een regelmatig bezoek aan de pedicure zal deze afwijkingen in de algehele conditie van de voet snel opmerken waardoor in een vroeg stadium preventieve verzorging kan plaatsvinden.

Test met de Stemvork
Met de stemvork wordt het diepere gevoel of de vibratie zin van uw voeten getest. Aan de hand van de trillingen die de stemvork veroorzaakt en uw reactie daarop kan de pedicure afleiden hoe het gesteld is met het diepere gevoel in uw voeten.

Kniepeesreflex
Verder onderzoek geschiedt door met een hamertje een tik onder de knieschijf (patella) te geven. Door deze tik gaat er een elektrisch stroompje door de spier via de zenuwbanen naar de hersenen. De hersenen registreren dit signaal en geven de opdracht dat de spier van het bovenbeen aangetrokken moet worden. Bij deze test wordt bekeken hoe het met de overdracht van de prikkel via de zenuwbanen naar de hersenen is gesteld en de reactie daarop.

de diabetische voet voor- en na de behandeling

voor behandeling                                               na behandeling


        

 

Bovenstaande afbeeldingen zijn met toestemming van Uitgeverij Les Pieds overgenomen.
Foto's: Hennie Rothman